Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu - Hay16.com - Video Clip Chọn Lọc - Clip Hay nhất
Xem Video Clip Hài, Clip Vui, Clip Nóng Chọn Lọc, Clip nu sinh, clip danh nhau, clip kinh di. Video Clip hot online. Cập Nhật Phim HD Online. Xem Phim Hay Trực Tuyến Miễn Phí
KÊNH: Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu
18:23[ Tiếng Hàn cho mọi người ] |  Chương 4 : Ẩm Thực -  Tôi đi đến nhà Hàng

[ Tiếng Hàn cho mọi người ] | Chương 4 : Ẩm Thực - Tôi đi đến nhà Hàng

5 dagen geleden - 25 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
24:20[Tiếp Tục Khóa Học Tiếng Hàn Online ] -  Chương III : Bài 5 : Ôn tập

[Tiếp Tục Khóa Học Tiếng Hàn Online ] - Chương III : Bài 5 : Ôn tập

1 maand geleden - 54 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
24:31[ Chương III ] : Gia Đình và Bạn Bè | [ Bài 4 ] Tôi học Kinh Tế Học Tại Trường Đại Học

[ Chương III ] : Gia Đình và Bạn Bè | [ Bài 4 ] Tôi học Kinh Tế Học Tại Trường Đại Học

2 maanden geleden - 87 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
42:03[ Chương III ] : Gia Đình và Bạn Bè  | [ Bài 3 ] Không khí Trong Lành và Yên Tĩnh

[ Chương III ] : Gia Đình và Bạn Bè | [ Bài 3 ] Không khí Trong Lành và Yên Tĩnh

2 maanden geleden - 31 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
13:58Chương III : Gia Đình và Bạn Bè - Bài 2 : Bố Mẹ Bạn Đang Sống Ở Đâu

Chương III : Gia Đình và Bạn Bè - Bài 2 : Bố Mẹ Bạn Đang Sống Ở Đâu

2 maanden geleden - 61 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
10:41Chương II : Trường Học và Nhà Ở - Bài 5 : Ôn tập Chương 5

Chương II : Trường Học và Nhà Ở - Bài 5 : Ôn tập Chương 5

2 maanden geleden - 42 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
15:54Chương II - Bài 3 : Ngân Hàng Có Ở Đâu

Chương II - Bài 3 : Ngân Hàng Có Ở Đâu

4 maanden geleden - 98 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
9:50Chương III - Bài 1 : Tôi Đang Xem Ảnh Gia Đình

Chương III - Bài 1 : Tôi Đang Xem Ảnh Gia Đình

4 maanden geleden - 200 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
14:12Chương II - Bài 4 : Nhà Ở Của Bạn Ở Đâu

Chương II - Bài 4 : Nhà Ở Của Bạn Ở Đâu

4 maanden geleden - 65 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
35:53Chương II : Trường Học và Nhà Ở - Bài 2 : Cũng Có Cả Bản Đồ Phải không ?

Chương II : Trường Học và Nhà Ở - Bài 2 : Cũng Có Cả Bản Đồ Phải không ?

4 maanden geleden - 268 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
20:37Chương II : Trường Học và Nhà Ở - Bài 1 : Cái này là sách giáo khoa phải không ?

Chương II : Trường Học và Nhà Ở - Bài 1 : Cái này là sách giáo khoa phải không ?

4 maanden geleden - 379 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
18:06Chương I - Chào Hỏi - Bài 5 : Ôn Tập

Chương I - Chào Hỏi - Bài 5 : Ôn Tập

4 maanden geleden - 151 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
20:48Chương I - Chào Hỏi  : Rất vui được làm quen với các bạn

Chương I - Chào Hỏi : Rất vui được làm quen với các bạn

4 maanden geleden - 307 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
21:27Chương I : Chào Hỏi - Tôi không phải là nhân viên công ty

Chương I : Chào Hỏi - Tôi không phải là nhân viên công ty

4 maanden geleden - 301 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
44:50Chương I : Chào Hỏi -  Bạn là Người Nước Nào

Chương I : Chào Hỏi - Bạn là Người Nước Nào

4 maanden geleden - 301 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
34:30Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt_Chào Hỏi

Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt_Chào Hỏi

4 maanden geleden - 2.369 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
19:33Phần 3 : Ghép Chữ và Phát Âm [ Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam ]

Phần 3 : Ghép Chữ và Phát Âm [ Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam ]

4 maanden geleden - 476 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
32:51Phần 2 : Phụ Âm  - Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam

Phần 2 : Phụ Âm - Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam

4 maanden geleden - 343 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
[ Nhập Môn ]  : Giới thiệu về bảng chữ cái HanGeul - Phần 1 :  Nguyên Âm

[ Nhập Môn ] : Giới thiệu về bảng chữ cái HanGeul - Phần 1 : Nguyên Âm

4 maanden geleden - 1.503 weergaven
Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam
| Giới thiệu về giáo viên
- Cử nhân Văn học và Ngôn n...
Loading...
Loading...