Xem Video Clip Hài, Clip Vui, Clip Nóng Chọn Lọc, Clip nu sinh, clip danh nhau, clip kinh di. Video Clip hot online. Cập Nhật Phim HD Online. Xem Phim Hay Trực Tuyến Miễn Phí
KÊNH: 浙江卫视音乐频道 ZJSTV Music Channel - 欢迎订阅 -
2:32【霆锋战队竟然满员了?好听到停不下来!】《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【霆锋战队竟然满员了?好听到停不下来!】《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 23.425 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
1:23【第一期呼声最高男学员】《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【第一期呼声最高男学员】《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 19.366 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
12:46【第一期呼声最高女学员】《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【第一期呼声最高女学员】《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 12.668 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
4:31【P1抢先看】嗨翻了 殿堂级导师演唱大PK 呼声最高的导师没想到是他!《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/
4:05【纯享版】黎真吾《山海》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】黎真吾《山海》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 17.104 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
4:07【纯享版】Tiger《Loving Strangers》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】Tiger《Loving Strangers》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 15.206 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
4:53【纯享版】徐暐翔《情歌》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】徐暐翔《情歌》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 41.512 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
3:57【纯享版】邢凯翔《潜龙勿用》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】邢凯翔《潜龙勿用》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 9.054 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
3:08【纯享版】宿雨涵《等下一个他》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】宿雨涵《等下一个他》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 6.139 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
3:45【纯享版】周杰伦 哈林 谢霆锋 李健《霍元甲》+《万里长城永不倒》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/
3:09【纯享版】康树龙《魔鬼中的天使》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】康树龙《魔鬼中的天使》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 7.457 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
3:40【纯享版】打包安琪《权御天下》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】打包安琪《权御天下》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 11.788 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
2:55【纯享版】王朝《黄河谣》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】王朝《黄河谣》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 1.698 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
2:50【纯享版】李健《等你下课》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】李健《等你下课》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 4.293 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
1:40【纯享版】陈俊皓《半点心》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】陈俊皓《半点心》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 7.651 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
2:13【纯享版】哈林 谢霆锋《因为爱所以爱》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】哈林 谢霆锋《因为爱所以爱》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 1.793 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
1:47【纯享版】谢霆锋 哈林《让我一次爱个够》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】谢霆锋 哈林《让我一次爱个够》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 2.570 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
1:29:09【纯享版】周杰伦《抚仙湖》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纯享版】周杰伦《抚仙湖》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

1 dag geleden - 2.164 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
11:54【小镇男孩懂得感恩生活 各导师阐述“摇滚”的深度理解】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【小镇男孩懂得感恩生活 各导师阐述“摇滚”的深度理解】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 8.758 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
10:51【山西男孩用家乡声音点燃舞台 谢霆锋秒转身】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【山西男孩用家乡声音点燃舞台 谢霆锋秒转身】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 11.806 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
10:02【“二次元甜嗓”碰撞“少女重金属极端嗓”】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【“二次元甜嗓”碰撞“少女重金属极端嗓”】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 120.337 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
8:51【饭店老板歌唱人间百味 悲情嗓音击中谢霆锋李健!】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【饭店老板歌唱人间百味 悲情嗓音击中谢霆锋李健!】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 7.553 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
5:37【北欧风民谣女孩竟是狂野机车骑士?】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【北欧风民谣女孩竟是狂野机车骑士?】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 41.448 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
4:08【童谣女歌手最后一刻获得谢霆锋转身】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【童谣女歌手最后一刻获得谢霆锋转身】《中国好声音》20180713 花絮 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 5.193 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
3:11【CLIP】好评无数的超好听歌曲 哭了!Tiger《Loveing Strangers》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【CLIP】好评无数的超好听歌曲 哭了!Tiger《Loveing Strangers》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 14.249 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
3:58【纪录片】谢霆锋的抢人大法《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【纪录片】谢霆锋的抢人大法《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 77.222 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
3:53【CLIP】超别致干净的嗓音导师不转都不行!宿雨涵《等下一个他》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

【CLIP】超别致干净的嗓音导师不转都不行!宿雨涵《等下一个他》《中国好声音》EP1 20180713 SING!CHINA /浙江卫视官方HD/

2 dagen geleden - 12.501 weergaven
● 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
● 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
● 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina

● Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 ...
Loading...
Loading...