Xem Video Clip Hài, Clip Vui, Clip Nóng Chọn Lọc, Clip nu sinh, clip danh nhau, clip kinh di. Video Clip hot online. Cập Nhật Phim HD Online. Xem Phim Hay Trực Tuyến Miễn Phí
TỪ KHÓA:
3:55[ 纯享版 ] 林忆莲《血腥爱情故事》 《梦想的声音2》EP.3 20171117 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲《血腥爱情故事》 《梦想的声音2》EP.3 20171117 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 1.236.690 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:29[ 纯享版 ] 林忆莲《沙滩》 《梦想的声音2》EP.6 20171208 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲《沙滩》 《梦想的声音2》EP.6 20171208 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 175.970 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
6:03[ CLIP ] 林忆莲 林俊杰《江南》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲 林俊杰《江南》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 2.337.252 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
3:53[ CLIP ]  林忆莲《绿光》 《梦想的声音2》EP.1 20171027 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《绿光》 《梦想的声音2》EP.1 20171027 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 463.688 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 浙江音乐YouTube: http://bit.ly/singchina ◘ 浙江卫视YouTube: http://
6:46[ CLIP ] 林忆莲《沙滩》 《梦想的声音2》EP.6 20171208 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《沙滩》 《梦想的声音2》EP.6 20171208 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 450.206 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
11:18[ CLIP ] 林忆莲《血腥爱情故事》 《梦想的声音2》EP.3 20171117 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《血腥爱情故事》 《梦想的声音2》EP.3 20171117 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 349.626 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
3:42[ 纯享版 ] 林忆莲《红色高跟鞋》《梦想的声音2》EP.8 20171222 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲《红色高跟鞋》《梦想的声音2》EP.8 20171222 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 115.891 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:45[ 纯享版 ] 林忆莲《水星记》《梦想的声音2》EP.4 20171124 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲《水星记》《梦想的声音2》EP.4 20171124 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 278.168 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
8:28[ CLIP ] 林忆莲《水星记》《梦想的声音2》EP.4 20171124 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《水星记》《梦想的声音2》EP.4 20171124 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 188.781 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
6:20[ CLIP ] 林忆莲《我好想你》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《我好想你》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 253.980 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
6:28[ CLIP ] 林忆莲《那些花儿》《梦想的声音2》EP.5 20171201 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《那些花儿》《梦想的声音2》EP.5 20171201 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 132.063 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:23[ 纯享版 ] 林忆莲 林俊杰《江南》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲 林俊杰《江南》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 378.523 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!欢迎订阅! 浙江音乐YouTube: http://bit.ly/singchina 浙江卫视YouTube: http://bitly.
5:32[ CLIP ] 林忆莲《红色高跟鞋》《梦想的声音2》EP.8 20171222 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《红色高跟鞋》《梦想的声音2》EP.8 20171222 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 75.311 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
3:48[ 纯享版 ] 林忆莲《女爵》《梦想的声音2》EP.9 20171229 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲《女爵》《梦想的声音2》EP.9 20171229 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 77.782 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:01[ 纯享版 ] 林忆莲《那些花儿》纯享版《梦想的声音2》EP.5 20171201 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲《那些花儿》纯享版《梦想的声音2》EP.5 20171201 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 79.737 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
6:08[ CLIP ] 林忆莲《女爵》 《梦想的声音2》EP.9 20171229 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲《女爵》 《梦想的声音2》EP.9 20171229 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 124.251 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:58[ 纯享版 ] 林忆莲《我好想你》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林忆莲《我好想你》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 68.334 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
1:33:30[ FULL ] 林忆莲林俊杰合唱江南 JJ改编五月天金曲 李宇春CharliXCX燃情收官《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ FULL ] 林忆莲林俊杰合唱江南 JJ改编五月天金曲 李宇春CharliXCX燃情收官《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 806.532 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
1:46:06[ FULL ] 林俊杰张靓颖“双J”同台飙歌 林忆莲神级演绎张惠妹经典 李荣浩“放狠话”改编神曲《梦想的声音2》EP.3 20171117 /浙江卫视官方HD/

[ FULL ] 林俊杰张靓颖“双J”同台飙歌 林忆莲神级演绎张惠妹经典 李荣浩“放狠话”改编神曲《梦想的声音2》EP.3 20171117 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 1.229.816 weergaven
本期看点:JJ李荣浩为小眼睛男生“代言” 羽泉再爆金句《梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚