Xem Video Clip Hài, Clip Vui, Clip Nóng Chọn Lọc, Clip nu sinh, clip danh nhau, clip kinh di. Video Clip hot online. Cập Nhật Phim HD Online. Xem Phim Hay Trực Tuyến Miễn Phí
TỪ KHÓA:
1:15:31[ 超人气!] 羽泉 Yu Quan 《梦想的声音》音乐合辑全二季 《梦想的声音2》EP.12 20180119 花絮 /浙江卫视官方/

[ 超人气!] 羽泉 Yu Quan 《梦想的声音》音乐合辑全二季 《梦想的声音2》EP.12 20180119 花絮 /浙江卫视官方/


2 maanden geleden - 16.669 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:04[ CLIP ] 羽泉《一生中最爱》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《一生中最爱》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 54.329 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
9:25[ CLIP ] 羽泉《恋曲1980》《梦想的声音2》EP.2 20171103 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《恋曲1980》《梦想的声音2》EP.2 20171103 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 59.784 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡、马来西亚、台湾地区于每周日晚准时更新!欢迎订阅! ◘ 浙江音乐YouTube
4:44[ CLIP ] 羽泉《离歌》《梦想的声音》第5期 20161202 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《离歌》《梦想的声音》第5期 20161202 /浙江卫视官方HD/


1 jaar geleden - 323.325 weergaven
梦想的声音》将于每周五在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 欢迎订阅浙江卫视音乐YouTube频道Subscribe ZJSTV Music YouTube Channel
6:48[ CLIP ] 羽泉《如果这都不算爱》《梦想的声音2》EP.8 20171222 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《如果这都不算爱》《梦想的声音2》EP.8 20171222 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 39.684 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
7:59[ CLIP ] 羽泉《酒干倘卖无》《梦想的声音2》EP.4 20171124 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《酒干倘卖无》《梦想的声音2》EP.4 20171124 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 165.405 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:27[ 纯享版 ] 羽泉《朋友别哭》《梦想的声音2》EP.7 20171215 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 羽泉《朋友别哭》《梦想的声音2》EP.7 20171215 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 44.124 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
3:28[ CLIP ] 羽泉《冬天里的一把火》《梦想的声音》第3期 20161118 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《冬天里的一把火》《梦想的声音》第3期 20161118 /浙江卫视官方HD/


1 jaar geleden - 364.015 weergaven
梦想的声音》将于每周五在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 欢迎订阅浙江卫视音乐YouTube频道Subscribe ZJSTV Music YouTube Channel
4:13[ CLIP ] 羽泉《我可以抱你吗》《梦想的声音》第8期 20161223 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《我可以抱你吗》《梦想的声音》第8期 20161223 /浙江卫视官方HD/


1 jaar geleden - 168.806 weergaven
梦想的声音》将于每周五在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 欢迎订阅浙江卫视音乐YouTube频道Subscribe ZJSTV Music YouTube Channel
6:04[ CLIP ] 羽泉《爱情诺曼底》《梦想的声音2》EP.10 20180105 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《爱情诺曼底》《梦想的声音2》EP.10 20180105 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 14.022 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:05[ CLIP ] 羽泉《一面湖水》《梦想的声音》第11期 20170106 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《一面湖水》《梦想的声音》第11期 20170106 /浙江卫视官方HD/


1 jaar geleden - 147.278 weergaven
梦想的声音》将于每周五在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 欢迎订阅浙江卫视音乐YouTube频道Subscribe ZJSTV Music YouTube Channel
7:10[ CLIP ] 羽泉《朋友别哭》《梦想的声音2》EP.7 20171215 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《朋友别哭》《梦想的声音2》EP.7 20171215 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 15.372 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
3:15[ CLIP ] 羽泉组合《伤痕》《梦想的声音》第2期 20161111 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉组合《伤痕》《梦想的声音》第2期 20161111 /浙江卫视官方HD/


1 jaar geleden - 239.928 weergaven
梦想的声音》将于每周五在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 欢迎订阅浙江卫视音乐YouTube频道Subscribe ZJSTV Music YouTube Channel
5:59[ CLIP ] 羽泉《大号是中华》 《梦想的声音2》EP.9 20171229 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《大号是中华》 《梦想的声音2》EP.9 20171229 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 14.801 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:46[ CLIP ]  羽泉《我的祖国》 《梦想的声音2》EP.1 20171027 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《我的祖国》 《梦想的声音2》EP.1 20171027 /浙江卫视官方HD/


5 maanden geleden - 22.918 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 浙江音乐YouTube: http://bit.ly/singchina ◘ 浙江卫视YouTube: http://
3:07[ CLIP ] 羽泉《英雄赞歌》《梦想的声音》第9期 20161231 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《英雄赞歌》《梦想的声音》第9期 20161231 /浙江卫视官方HD/


1 jaar geleden - 59.702 weergaven
梦想的声音》将于每周五在本频道播出!欢迎订阅! ◘ 欢迎订阅浙江卫视音乐YouTube频道Subscribe ZJSTV Music YouTube Channel
3:53[ 纯享版 ] 羽泉《一生中最爱》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 羽泉《一生中最爱》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 24.276 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:36[ CLIP ] 羽泉《痛并快乐着》 《梦想的声音2》EP.6 20171208 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉《痛并快乐着》 《梦想的声音2》EP.6 20171208 /浙江卫视官方HD/


4 maanden geleden - 11.042 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
34:51[ 超人气!] 羽泉 Yu Quan 往期精彩演唱合辑 /浙江卫视官方HD/

[ 超人气!] 羽泉 Yu Quan 往期精彩演唱合辑 /浙江卫视官方HD/


1 jaar geleden - 68.459 weergaven
浙江音乐YouTube: http://bit.ly/singchina ◘ 浙江卫视YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv ◘ Our Social Media 浙江卫视Facebook: http://
4:52[ CLIP ] 羽泉 邝氏姐妹《梦想的声音》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉 邝氏姐妹《梦想的声音》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


3 maanden geleden - 36.456 weergaven
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎