Xem Video Clip Hài, Clip Vui, Clip Nóng Chọn Lọc, Clip nu sinh, clip danh nhau, clip kinh di. Video Clip hot online. Cập Nhật Phim HD Online. Xem Phim Hay Trực Tuyến Miễn Phí
TỪ KHÓA:
1:33:30[ FULL ] 林忆莲林俊杰合唱江南 JJ改编五月天金曲 李宇春CharliXCX燃情收官《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ FULL ] 林忆莲林俊杰合唱江南 JJ改编五月天金曲 李宇春CharliXCX燃情收官《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 222,328 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
6:03[ CLIP ] 林忆莲 林俊杰《江南》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林忆莲 林俊杰《江南》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 139,067 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
6:18[ CLIP ] 林俊杰《知足》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 林俊杰《知足》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 122,720 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
1:05[ 抢先听:林俊杰改编五月天《知足》回忆满满 ]《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ 抢先听:林俊杰改编五月天《知足》回忆满满 ]《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 76,284 views
林俊杰《知足》完整版:http://www.hay16.com/videoA9m_s8Ldpzw ○《梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六
6:34[ CLIP ] 张靓颖《Don't Stop》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 张靓颖《Don't Stop》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 19,303 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
2:59[ CLIP ] Charli XCX《Boom Clap》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] Charli XCX《Boom Clap》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 9,199 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:44[ CLIP ] 吕蔷《如果这就是爱情》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 吕蔷《如果这就是爱情》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 15,903 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:52[ CLIP ] 羽泉 邝氏姐妹《梦想的声音》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 羽泉 邝氏姐妹《梦想的声音》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 3,970 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:50[ CLIP ] 苏立生《不许哭》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 苏立生《不许哭》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 6,188 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
0:25[ 收官之夜 JJ演唱五月天经典《知足》 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/

[ 收官之夜 JJ演唱五月天经典《知足》 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/


2 days ago - 13,181 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:02[ CLIP ] 李宇春《一趟》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 李宇春《一趟》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 3,510 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:40[ CLIP ] 李宇春《春风十里》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 李宇春《春风十里》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 4,820 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
0:39[ 张靓颖筑梦特殊人群 林俊杰感动掩面哭泣 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/

[ 张靓颖筑梦特殊人群 林俊杰感动掩面哭泣 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/


2 days ago - 20,633 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:41[ CLIP ] 追梦歌手《下个,路口,见》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 追梦歌手《下个,路口,见》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 3,606 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
0:41[ 林俊杰改编五月天金曲 李宇春 CharliXCX联手为梦而歌 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/

[ 林俊杰改编五月天金曲 李宇春 CharliXCX联手为梦而歌 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/


2 days ago - 7,200 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
0:32[ X导师CharliXCX重磅来袭 与张靓颖演绎超燃舞台 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/

[ X导师CharliXCX重磅来袭 与张靓颖演绎超燃舞台 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/


2 days ago - 7,719 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
1:13[ 张浩泽徐林等共同演绎李宇春《下个路口见》 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/

[ 张浩泽徐林等共同演绎李宇春《下个路口见》 ] 《梦想的声音2》EP.12 20180119 预告 /浙江卫视官方/


2 days ago - 2,435 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
4:31[ CLIP ] 四郎贡布《妈妈的娜鲁娃》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/

[ CLIP ] 四郎贡布《妈妈的娜鲁娃》《梦想的声音2》EP.12 20180119 /浙江卫视官方HD/


1 day ago - 3,237 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎
5:49[ 纯享版 ] 林俊杰《我们的爱》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/

[ 纯享版 ] 林俊杰《我们的爱》《梦想的声音2》EP.11 20180112 /浙江卫视官方HD/


5 days ago - 260,597 views
梦想的声音2》10月27日起每周五晚在本频道播出!新加坡/ 台湾地区于每周六晚准时更新,马来西亚地区于每周日晚准时更新!欢迎