Xem Video Clip Hài, Clip Vui, Clip Nóng Chọn Lọc, Clip nu sinh, clip danh nhau, clip kinh di. Video Clip hot online. Cập Nhật Phim HD Online. Xem Phim Hay Trực Tuyến Miễn Phí

The New Guy In Town | the new guy in town

Lượt xem: 936.469 weergaven
Thích click ngay
- Hay quá, Lấy link chia sẻ link tới mọi người:

- Mã/Code chèn vào Website Blog:
Kênh: Wah!Banana
The New Guy In Town | the new guy in town Singapore made Fish a better person, and he us. :)

Produced and Written by:
Lingyi Xiong (@Blingyi) - https://instagram.com/blingyi/
Jason Hau (@Jasonkokotan) - https://instagram.com/jasonkokotan

Starring:
Matthew Stewart (@Maxzzie) - https://www.facebook.com/maxzzie
Terence Then (@TerenceThen) - https://www.facebook.com/imterencethen
Audrey Goh (@sparrowonweed) - https://www.facebook.com/Sparrowonwee => Click xem full
Eden Ang - (@Eden_Ang) - http://www.hay16.com/GardenOfEdenAng
Chrysan Lee - (@ChrysanLee)
https://instagram.com/chrysanlee

Outro Song - Kings by MJ: http://www.hay16.com/videoEHjxB => Click xem full

We're on Facebook! http://www.facebook.com/wahbananasg
Twitter/Instagram @wahbananasg
Copyright : Youtube.com
Loading...
Xem toàn bộ

BẠN ĐÃ XEM CHƯA

Loading...